Privacyverklaring

versie 7 februari 2017

Als u een woning huurt of koopt van Ymere, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens over uw inkomen.

Ymere gebruikt en beveiligt uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Wet bescherming persoonsgegevens).

Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Huurt of koopt u een woning bij ons, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Wordt of bent u klant van Ymere, dan hebben we altijd nodig:

 • Uw volledige naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Sluit u een huurovereenkomst met ons, dan hebben we ook nodig:

 • Uw inkomensgegevens (loonstrook, jaaropgave)
 • Uw betalingsgegevens (bankrekening)
 • Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs (als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie).
 • Gegevens die nodig zijn om u een bepaalde huurwoning te kunnen geven. Voorbeelden daarvan zijn: uw WoningNet-gegevens, medische gegevens, en gegevens over uw huishouden (uit hoeveel en welke mensen dat bestaat).
 • Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en Ymere. Voorbeelden daarvan zijn: gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder.

Sluit u een koopovereenkomst met ons, dan hebben we ook nodig:

 • Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs (als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie). We gebruiken deze kopie om uw identiteit te controleren. Na de controle wordt de kopie vernietigd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij willen dat niemand uw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl dat niet mag. Wij beveiligen uw persoonsgegevens daarom goed.

Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

Contact met aannemers

Zijn er werkzaamheden (reparaties of onderhoud) nodig aan uw woning? Dan doen onze vaste aannemers deze werkzaamheden vaak voor ons.

Om de werkzaamheden te kunnen doen, geven wij onze aannemer uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De aannemer kan dan een afspraak met u maken.

Onze aannemers krijgen alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken. Onze aannemers zullen uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Nieuwsbrief en tevredenheidsonderzoek

In onze nieuwsbrieven en bewonersblad Ymere ontmoet leest u over onze producten en/of diensten. Daarvoor gebruiken we uw postadres of e-mailadres. De nieuwsbrief per e-mail bevat een ‘link’ waarmee u zich kunt afmelden.

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom meten we regelmatig of onze klanten tevreden zijn. Ook leggen wij gegevens over onze klanten vast om klantonderzoek te kunnen doen.

Ons onderzoek naar klanttevredenheid gebeurt telefonisch of via internet. Dit onderzoek laten we uitvoeren door Team Vier, onze vaste samenwerkingspartner. Team Vier gebruikt uw gegevens om contact met u op te nemen. En om de onderzoeksresultaten aan ons te laten weten.

Ymere houdt ook statistieken bij voor klantonderzoek. Deze statistieken zijn anoniem gemaakt. Dat betekent dat er geen persoonsgegevens in staan.

Huis-aan-huisbrieven over beheersing van uw woonkosten

Wij helpen u graag om uw woonkosten beter te beheersen. Hiervoor werken wij samen met bijvoorbeeld gemeenten en energiebedrijven. Soms denken we dat er een besparing mogelijk is op de woonkosten. Bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Wij informeren u daar dan over. Dat doen we via huis-aan-huisbrieven. Deze brieven zijn niet persoonlijk aan u gericht. Hierin staat dus niet uw naam.

De huis-aan-huisbrieven bezorgen we alleen op adressen waar een betere beheersing van de woonkosten mogelijk is. De lijsten met deze adressen zijn geen persoonsgegevens. Het zijn ‘vastgoedgegevens’, waarvoor de Wet bescherming persoonsgegevens niet geldt.

Contact met makelaars

Wij verkopen een deel van onze koopwoningen via een makelaar. Reageert u op een koopwoning die een makelaar voor ons verkoopt? Dan sturen we uw persoonsgegevens door. U leest in het reactieformulier welke makelaar het is. De makelaar krijgt alleen de gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken. Hij zal uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Cameratoezicht

In sommige gebouwen en parkeergarages van Ymere hangen camera’s. Met de camera’s willen we zorgen voor meer veiligheid. We kondigen het altijd aan als we gebruik maken van camera’s, met een sticker of informatiebord. We gaan zorgvuldig om met de camerabeelden. Daarover hebben we van te voren afspraken gemaakt met de bewonerscommissies of Verenigingen van Eigenaren (VvE). Die afspraken staan in een cameraprotocol. Dat kunt u opvragen bij uw bewonerscommissie of VvE of bij Ymere.

Wanneer geven wij persoonsgegevens aan anderen?

Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

 • In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
 • Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
 • Als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders).

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

 • Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een woning bij ons huren of op een andere manier klant zijn van Ymere.
 • De website van Ymere verwijst met een ‘link’ naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ymere kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens die Ymere van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. U bereikt ons telefonisch op 088 – 000 89 00 of per e-mail via klantenservice@ymere.nl.