verkoopinformatie

Algemene informatie ‘Zo werkt Tugela’

Plattegronden van nog beschikbare woningen in fase 3

Prijslijst nog beschikbare woningen in fase 3

Technische omschrijving begane grond t/m 3e verdieping

Technische omschrijving 4e verdieping

Checklist afbouw 4e verdieping

Servicekosten VvE

Splitsingstekening

Splitsingsakte met splitsingstekening

Akte vestiging erfpachtrechten

Algemene erfpachtbepalingen
Algemene erfpachtbepalingen 2000